Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

HONZLUK - Hornonitrianske združenie pre ochranu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry

   Spoločenské premeny začiatkom 90-tych rokov a aktivity niektorých zanietených folkloristov v regióne Horná Nitra si vynútili vznik Hornonitrianského združenia pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry (HONZLUK-u). Určitý servis má toto založenie s usporiadaním prvého ročníka Dní kolied kresťanov Slovenska, ktoré sa uskutočnili v regióne Horná Nitra v decembri roku 1991. Registráciou na Ministerstve vnútra začalo činnosť toto jedno z najstarších záujmových združení na Slovensku. Svoju opodstatnenosť prezentuje HONZLUK až do dnešnej doby.
    Hlavným ťažiskom aktivít HONZLUKU boli, sú a budú Dni kolied kresťanov Slovenska – ekumenický festival vianočných piesní, zvykov a hier v ľudovom aj autorskom stvárnení. Toto podujatie ďaleko prekračuje hranice refiónu Horná Nitra, ale  aj  hranice  Slovenskej  republiky  a  svojím  spôsobom  je  ojedinelé a  náročné.  Náročnosť   podujatia   je   prezentovaná    nielen    po    finančnej a programovej stránke, ale aj po spoločneskej. Túto náročnosť nám vo veľkej miere pomáhajú preklenúť niektoré známe osobnosti kultúrneho života na Slovensku a čo sa týka finančného zabezpečenia, je to spolupráca s desiatkami inštitúcií, orgánmi miestnych samospráv, kultúrnych a osvetových zariadení, štátnych aj súkromných podnikov, družstiev, združení a osôb, ale aj za podpory Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, Nadácie Prebudená pieseň a Matičnej nadácie.
    Vďaka tomu môžeme povedať, že všetky doterajšie ročníky boli pripravené dôstojne a účinkujúci aj účastníci si vždy odnášali z Hornej Nitry spomienky, ktoré v nich rezonujú ešte dlhú dobu po ukončení jednotlivých programov. Sme radi, že existujú už tisícky ľudí, ktorí dokážu oceniť potrebu takéhoto projektu práve v predvianočnom a vianočnom čase. Jednotlivé programy sú uvádzané na javiskách divadiel a kultúrnych domov, pred oltármi slovenských chrámov, na námestiach, v nemocniciach, v detských domovoch, v domovoch dôchodcov alebo v nápravno-výchovných zariadeniach. Medzi účastníkmi tohto ekumnického festivalu sme už mali hostí z Francúzska, Holandska, Fajerských ostrovov, Rakúska, Švédska, Ukrajiny. Na druhej strane, programy DKKS boli uvedené pre našich krajanov v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku a Ukrajine a pre našich  krajanov  v  susedných  krajinách  má  už  tento  festival  pevný termín, s ktorým rátajú v rámci svojich aktivít. Koleda Dni kolied kresťanov Slovenska „Daj Boh šťastia tejto zemi“ sa za posledné roky stala vo vianočnom čase jednou z najspievanejších piesní.
   Ďalšími  podujatiami  je   množstvo   neperiodických   podujatí  a  programov, v   ktorých   naše   združenie   sa   snaží   naplniť   I.   preambulu   dokumentu o východiskách, poslaní, cieľoch a stanovách združenia. To znamená, že:
- považuje tradičnú a ľudovú kultúru za súčasť univerzálneho dedičstva ľudstva,
  za dôležitý prostriedok zblíženia rôznych národov, sociálnych skupín
  a potvrdením ich kultúrnej identity,
- poznamenáva jej sociálnu, ekonomickú, kultúrnu a politickú dôležitosť, jej
  úlohu v ľudskej histórii a jej miesto v súčasnej kultúre,
- zdôrazňuje špecifickú povahu a dôležitosť tradičnej a ľudovej kultúry ako
  integrálnej súčasti kultúrneho dedičstva a živej kultúry,
- poznáva krajnú krehkosť istých foriem tradičnej a ľudovej kultúry, hlavne tých 
  prvkov, vzťahujúcich sa na ústnu tradíciu a riziko, že tieto prvky môžu byť 
  stratené,
- zdôrazňuje potrebu poznávať vo všetkých krajinách úlohu tradičnej a ľudovej
  kultúry a nebezpečie, ktorému čelí vo veľa prípadoch.
    Po vzniku HONZLUK-u boli založené združenia a vznikli festivaly podobného charakteru aj v iných regiónoch (Liptov, Orava, atď.) a neoddeliteľnou súčasťou činnosti členov týchto združení a programových rád podujatí sa stala úzka spolupráca a pomoc pri realizácii tzv. festivalov novej doby.
    Snahou Hornonitrianského združenia pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kutlúry bude aj naďalej pokračovať v poslaní, ktoré za desať rokov činnosti zanechalo výraznú stopu v ľudovom hnutí na Hornej Nitre.


ÚDAJE O ZDRUŽENÍ:

HONZLUK – Hornonitrianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry

Dátum vzniku:               7.11.1991
Dátum registrácie:         Ministerstvo vnútra SR
Právny predpis vzniku:   Stanovy (Dokument o východiskách, poslaní, cieľoch
                                   a stanovách HONZLUK-u), zákon č. 83/90 Zb.
IČO:                             14225620
Bankové spojenie:         ČSOB Banka, a.s., pobočka Prievidza
Číslo účtu - IBAN:         SK28 7500 0000 0040 1097 2434
Adresa sídla:                Chrenovec-Brusno 512, 972 32
Starosta združenia:       Ing. Emil Trgiňa
Základná činnosť:         Činnosť záujmových zväzov, spolkov, klubov

 

 


 

XXIV. DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA
09.12.2014 - 06.01.2015


 

XXIII. DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA
05.12.2013 - 06.01.2014


 XXIII. DKKS

 


 


Úvodná stránka