Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Finančná komisia

Predseda: Ing. Andrea Folentová


Členovia:  Lucia Babeľová

                    Ľudmila Ďurdinová

                    RNDr. Marián Šorl

 


 

 

Plán práce na rok 2018

 

  1. Príprava rozpočtu obce na rok 2018
  2. Príprava stanoviska k záverečnému účtu obce, jeho zmeny
  3. Aktuálne zhodnotenie prenájmu obecného majetku, nakladanie s majetkom obce,
      nadobúdanie, vyraďovanie a inventarizácia majetku
  4. Fyzická previerka drobných stavieb
  5. Štvrťročné prehodnocovanie čerpania rozpočtu
  6. Prehodnocovanie a kontrola miestnych daní a poplatkov
  7. Aktualizácia nájomných zmlúv obce
  8. Preverovanie poplatkov za psa
  9. Prehodnotenie zapájania sa do projektov

10.  Príprava stanoviska k plneniu a čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2018
11. Prehodnocovanie čerpania rozpočtu za II. štvrťrok 2018
12. Príprava stanoviska k plneniu a čerpaniu rozpočtu za III. polrok 2018
13. 
Ďalšie úlohy podľa potreby
 


 

Termíny zasadnutia komisie
na rok 2017

Termíny zasadnutia komisie 2016

  • 03.08.2016
  • 12.09.2016
  • 27.10.2016
  • 15.12.2016

 

Termíny zasadnutia komisie 2015

  • 09.04.2015
  • 15.06.2015
  • 10.09.2015
  • 09.12.2015

 


 

Dochádzka členov komisie

Archívne dokumentyÚvodná stránka