Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Gašpar Drozd

  • Gašpar Drozd

Gašpar Drozd

Gašpar Drozd sa narodil v roku 1805 v Hradci pri Prievidzi. Ako študent navštevoval piaristické gymnázium v Prievidzi. Bolo to rímsko-katolícke gymnázium  spravované  rehoľou  piaristov  so  zameraním  na  hudbu,  divadlo a spev. Prví piaristi prišli do Prievidze  na  pozvanie  grófky  Františky  Pálfiovej 3. marca 1666  z Poľska. Boli  to  Pavel  Frankovič  Horváth,  skalický  Slovák, a František Hanák, pochádzajúci z Moravy, ale matku mal Slovenku, ktorý položil základy prievidzskej knižnice. V tom istom roku vymerali priestor pre kláštor, školu a kostol. Stavbu kolégia dokončili 14. októbra 1674. Na začiatku 19. storočia, kedy piaristické gymnázium navštevoval G. Drozd, mala škola šesť ročníkov  a  školské  prázdniny  boli  v  auguste a v septembri,  nie v septembri a v októbri ako predtým. Na základe maďarizačných tendencií museli aj piaristi vyučovať maďarčinu. Po prvej svetovej vojne rád piaristov, ako pedagogická rehoľa,  začal  upadať  a  v  roku  1950  v  Prievidzi  a  na  Slovensku  zanikol.  V nadväznosti na tradíciu bola v tej istej budove takmer po 50 rokoch založená piaristická ZŠ Františka Hanáka. Gašpar Drozd po skončení piaristického gymnázia,  niekedy  v  rokoch  1825  až  1830,  prichádza  do  cirkevnej  školy  v Chrenovci ako učiteľ a zároveň aj organista v kostole. Venoval sa aj včelárstvu a ovocinárstvu. V našej obci pôsobil vyše 40 rokov. Zomrel v r. 1874 v Chrenovci, kde je aj pochovaný.
    V roku 1989 sa v rodine Blahoroda Kolárika v Brusne objavila vzácna zbierka „Písně pastorálne“  zapísané  Gašparom  Drozdom  asi  v  tridsiatych  rokoch 19. storočia. Na rozdiel od Kollárovho diela Národnie spievanky, ktoré pozostáva len z textov, má zbierka G. Drozda aj notový záznam. Ňou sa významne zapísal do našej kultúrnej histórie. Objavenie zbierky dalo v r. 1991 podnet k vzniku festivalu Dni kolied kresťanov Slovenska. Zároveň sa zrodila aj hymnická pieseň "Daj  Boh  šťastia  tejto  zemi"  na  melódiu  pastorely  G.  Drozda  s  textom  V. J. Grusku. Odvtedy ožívajú staré vianočné piesne v interpretácii folklórnych skupín a umeleckých telies v úpravách hudobných skladateľov Vladimíra Godára i Ivana  Dubeckého. Celú  omšu  zo  zbierky  naštudoval  aj  farský  spevokol  pri Kostole sv. Michala archanjela v Chrenovci-Brusne a tie isté melódie zaznievajú na Vianoce opäť po viac ako 100 rokoch.
    Gašpar Drozd patril k drobným slovenským vzdelancom, u ktorého sa prepletajú osvietenecké idey s obrodeneckými snahami. Svojou prácou vyslovil spätosť s ľudom, z ktorého vyšiel.


 


Úvodná stránka