Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty

PROJEKTY OBCE

2019

 • Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

 

 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií

 

 • Rekonštrukcia domu služieb a jeho okolia

 

 • Rekonštrukcia zdravotného strediska

 

 • Pokračovanie v budovaní kamerového systému obce

 

 • Rekonštrukcia mlynského mosta

 

2018

 

 • Riešenie havaríjneho stavu kotolne v základnej škole

 

 • Pokračovane vo výmene okien a zateplenie obvodového plášťa budovy základnej školy 

 

 • Zlepšenie technického vybavenia základej školy v obci Chrenovec-Brusno

 

 • Riešenie havaríjnej situácie podlahových plôch základnej školy

 

 • Vybudovanie vzduchotechniky kuchyne základnej školy a jej dovybavenie spotrebičmi 

 

 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií

 

 • Ukončenie vybudovania zachytnej nádrže na Jalovsom potoku v miestnej časti Brusno

 

 • Ukončenie rekonštrukcie verejnej elketrickej siete

 

 • Pokračovanie v budovaní kamerového systému obce

 

 • Rekonštrukcia bývalych priestorov šatní OFK 

 

 • Osvetlenie a ozvučenie cintorínov, vybudovanie spevnených plôch, vybudovanie kolumbária

 

2017

 • Vybudovanie zberného dvora

 

 • Rekonštrukcia a oprava Domu služieb

 

 • Zateplenie Domu služieb

 

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia hlavnej cesty

 

 • Vybudovanie hospodárskeho strediska obce

 

 • Vybudovanie fitnes centra

 

2016

 

 

 

 


 

ROK 2014

 

 • Čistenie jalovského potoka v spolupráci s povodím Váhu
 • Rekonštrukcia autobusových zástaviek 
 • Výstavba nadstavby bytov na budove bývalej materskej školy

        - Dotácia 420 000 € zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a z Ministerstva           dopravy SR

 • Revitalizácia budovy bývalej materskej školy

        - výmena plastových okien, zateplenie celej budovy aj jej zastrešenie 

          - 150 000 € z vlastného rozpočtu.

 • Vybudovanie vodovodnej prípojky na futbalovom ihrisku
 • Plynofikácia školskej kuchyne
 • Výmena strechy na zdravotnom stredisku
 • Úprava miestného kultúrneho strediska v budove bývalej materskej školy

 

 

 


 

ROK 2013


Odstránenie škôd vzniknutých v dôsledku povodní v roku 2010 (dobudovanie 
                                                       detského ihriska pri ZŠ, vybudovanie parkoviska 
                                                       pri bytovkách, oprava niektorých úsekov ciest...) 
                                                       - Človek v ohrození - finančný dar 28.965 Eur


Športové aktivity v obci - Rezerva predsedu vlády SR
                                             - zakúpenie športového vybavenia na rozvoj športových
                                               aktivít v obci - schválená dotácia 7.500 Eur


Tvorivá dielnička - tvoríme s radosťou a pre radosť
 - Ministerstvo kultúry SR
                                                                                             - schválená dotácia 
                                                                                                500 Eur


Miestna ľudová knižníca
- Ministerstvo kultúry SR "Obnovenie knižného fondu
                                              nákupom nových kníh - čítanie je radosť, poznanie
                                              a zábava" - Nákup knižničného fondu
                                              - schválená dotácia 500 Eur

 


 

ROK 2012


Obecný park
- Rezerva predsedníčky vlády SR "Náš vidiek" 
                          - schválená dotácia 3.320 Eur na detské preliezky

Obecný park s detským ihriskom a pódiom

                       - spolufinancovanie - Nadácia PORFIX, Zemianske kostoľany 
                                                       - finančný dar 500 Eur

Miestna ľudová knižnica - Ministerstvo kultúry SR "Akvizícia knižníc 
                                              - Nákup a obnovenie knižného fondu" 
                                              - schválená dotácia 500 Eur


Zoznam pamätihodností obce Chrenovec-Brusno
- Ministerstvo kultúry SR
                                                                                        - schválená dotácia 
                                                                                          1.200 Eur


Prechod pre chodcov v križovatke pri OcÚ
- Ministerstvo vnútra SR
                                                                              - schválená dotácia 9.088 Eur


Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
 - Ministerstvo dopravy, výstavby
                                                                                     a regionálneho rozvoja SR
                                                                                     - schválená dotácia 3.040 Eur


Vybudovanie náučného chodníka k pieskovým guliam
- Nadácia Orange "Šanca 
                                                                                                 pre Váš región 
                                                                                                 - v spolupráci so žiakmi
                                                                                                 SOŠOaS Prievidza,
                                                                                                 Motokrosklubom 
                                                                                                 Chrenovec-Brusno 
                                                                                                 a dobrovoľníkmi z obce 
                                                                                                 - schválená dotácia
                                                                                                    2.890 Eur


Strecha bývalej MŠ
- Ministerstvo financií SR - zatiaľ nevyhodnotené


Rekonštrukcia strešného plášťa v ZŠ
- Krajský školský úrad Trenčín - schválená
                                                                                             dotácia 58.022 Eur

 

 


 

ROK 2011


Mariánsky stĺp so sochou Immaculaty
- dokončenie
- Nadácia VUB Banky "Poklady môjho srdca" - neúspešné

                        - Ministerstvo kultúry SR - schválená dotácia 8.000 Eur


Obecný park - Nadácia Orange "Šanca pre náš región" -
neúspešné

                       - Nadácia Dexia Banky "Zelené obce" - neúspešné

                       - Grantový program Baumit "Tu sa nám páči" - neúspešné


Strecha telocvične ZŠ
- havarijný stav
- Krajský školský úrad Trenčín - z dôvodu nedostatku finančných
                                                                               prostriedkov neboli dotácie 
                                                                               prideľované

                                                                             - zrealizované z vlastných 
                                                                               prostriedkov obce


Strecha ZŠ - Krajský školský úrad Trenčín - z dôvodu nedostatku finančných
                                                                       prostriedkov neboli dotácie
                                                                       prideľované


Strecha bývalej MŠ - Ministerstvo financií SR - neúspešné


Zberný dvor - Ministerstvo životného prostredia SR - pokračovanie v projektovej
                         časti  


Miestna ľudová knižnica - Ministerstvo kultúry SR "Akvizícia knižníc
                                              - Nákup a obnovenie knižného fondu" 

                                              - schválená dotácia 400 Eur


Prechod pre chodcov v križovatke pri OcÚ
- Nadácia Allianz "Vybudovanie 
                                                                              bezpečného prechodu pre chodcov 
                                                                              v obci Chrenovec-Brusno" 
                                                                              - finančný dar 4.000 Eur


Bytový dom 12 b.j. č. 2 Chrenovec-Brusno
- Ministerstvo výstavby a regionálneho 
                                                                            rozvoja SR - súťaž "Progresívne 
                                                                            cenovo dostupné bývanie" 
                                                                            - mimoriadna cena 1.500 Eur


ČOV pre základnú školu
- Eurofondy - zatiaľ nevyhodnotené


Zosuv v časti obce Brusno - Záhradky - Lán
- Slovenská katolícka charita 
                                                                               - finančný dar 26.350 Eur
         
                                                                    - Nadácia TV JOJ 
                                                                               - finančný dar 44.581 Eur


Riešenie popovodňových následkov
- Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
                                                                    - finančný dar 10.000 Eur


Prekládka elektrickej siete a výstavba trafostanice
- Chrenovec-Potoky, 
                                                                                            Zahustenie DTS
                                                                                            ELPP, s.r.o., ŽIlina
                                                                                            - 87.970 Eur

 


 

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka