Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Jednota dôchodcov

Veronika Kmeťová - predsedkyňa
Chrenovec-Brusno 244


 

Anna Trgiňová - podpredsedkyňa
Chrenovec-Brusno 579
tel.: 046/5471 163


 

   Jednota dôchodcov vznikla 20.3.1997 a mala 40 členov. Ku dnešnému dňu ich má 75. Výbor Jednoty dôchodcov sa pravidelne 1x mesačne stretáva na schôdzach, na ktorých prejednávajú aktuálne problémy a pripravujú rôzne akcie.


Aktivity Jednoty dôchodcov:

- stretávanie s členmi
- zájazdy
- podujatia a akcie pre dôchodcov (Vítanie Nového roka, Fašiangy spojené
  s výročnou schôdzou, Deň matiek, Mesiac úcty starších)


 

 

Ako vznikla Jednota dôchodcov v našej obci


    Jedného pracovného dňa zazvonil u pani Trgiňovej Anny telefón a na druhej strane sa ozvala z Okresného výboru Jednoty dôchodcov na Slovensku, pani Zuzana Škultétyová, tajomníčka Okresného výboru.
    Pozdravili sme sa a ona ma informovala prečo volá. Hovorila, že v našom okrese je už založená Jednota dôchodcov a bolo by dobré, keby sme takúto organizáciu založili aj v našej obci. Nie je to politická organizácia a tak som sľúbila, že túto organizáciu založíme.
    Zároveň som si uvedomila, že ja sama to nedokážem a hneď som zavolala mojej dobrej kamarátke, s ktorou sme dlhé roky pracovali v Slovenskom zväze žien a tiež ako poslankyne na bývalom Miestnom národnom výbore, pani Uhrinovej.
    Vysvetlila som jej, o čo sa jedná. Ona s tým súhlasila a potom sme oslovili niektoré ženy, o ktorých sme vedeli, že by v organizácii mohli pracovať.
    Stretli sme sa na Obecnom úrade 7. marca 1997, kde už bola prítomná aj zástupkyňa Okresného výboru Jednoty dôchodcov na Slovensku, pani Zuzana Škultétyová, ktorá nás oboznámila s poslaním Jednoty dôchodcov.
    Po skončení tohto stretnutia sme vynaložili všetko úsilie na to, aby sme získali čím väčší počet dôchodcov do našej organizácie. Toto sa nám podarilo a 20. marca 1997 na valnom zhromaždení bola založená Základná organizácia Jednoty dôchodcov s počtom 40 členov.
    Na tomto valnom zhromaždení bola prítomná aj tajomníčka Okresného výboru Jednoty dôchodcov na Slovensku, pani Zuzana Škultétyová, ktorá nás oboznámila so Stanovami Jednoty dôchodcov a uviedla, že Jednota dôchodcov je občianske hnutie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. Jednota je samostatná právnická osoba s právnou subjektivitou.


 

  

 

10. výročie založenia Jednoty dôchodcov

 


    Dňa 20.03.2007 si Jednota dôchodcov Slovenska v našej obci pripomenula 10. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dňa 22.04.2007 konala slávnostná výročná schôdza v jedálni Základnej školy Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne.

    Na schôdzi sa okrem členov Jednoty dôchodcov, starostov obcí Chrenovec-Brusno a Lipník, FSk Hájiček, zúčastnili aj p. Ing. Miroslav Kmeť, predseda OO JDS, p. Cifferyová, podpredsedníčka OO JDS a p. Škultétyová.

 

p. Trgiňová, Ľ. Vojtko, R. Trgiňa, p. Cifferyová, p. Kmeť, p. Škultétyová            p. Ciffereyová, p. Kmeť, p. Škultétyová


p. Uhrinová - predsedníčka Jednoty dôchodcov v Chrenovci-Brusne            R. Trgiňa - starosta obce Chrenovec-Brusno a p. Uhrinová - predsedníčka JDS v Chrenovci-Brusne


členovia Jednoty dôchodcov v Chrenovci-Brusne           členovia Jednoty dôchodcov v Chrenovci-Brusne


FSk Hájiček          FSk Hájiček

 

 


 


Úvodná stránka