Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Referendum 2010

REFERENDUM 2010
SOBOTA - 18. SEPTEMBER 2010


Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z.z. na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010 vyhlásil prezident SR Ivan Gašparovič referendum, v ktorom oprávnení občania rozhodovali o otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb
    a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou
    televíziou a Slovenským rozhlasom?

2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie
    poslanca Národnej rady SR ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona
    o priestupkoch?

3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR ústavným zákonom znížila počet poslancov
    Národnej rady SR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?

4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci
     môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne
    40 tisíc eur?

5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej
    rady SR a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR zákonom vyňala osoby poverené výkonom
    verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona? 

VÝSLEDKY REFERENDA 2010


Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie     1 129
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky          21,26 %       240
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov                                                                   240
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov                                                     235
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov                                                     
5


Otázka                              počet hlasov "ÁNO"                      počet hlasov "NIE"

   č. 1                                             200                                                   26
   č. 2                                             228                                                     3
   č. 3                                             225                                                     7
   č. 4                                             200                                                   20
   č. 5                                             146                                                   66
   č. 6                                             178                                                   33   


 


Úvodná stránka