Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby prezidenta SR

Rok 2019

Podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa bude II. kolo voľby prezidenta SR konať v sobotu 30. marca 2019 od 7:00 h do 22:00 h. Miestom konania volieb je zasadačka obecného úradu Chrenovec-Brusno v okrsku č. 1.
Oprávnený občan je povinný sa pred hlasovaním preukázať platným preukazom totožnosti! Na hlasovacom lístku pre voľby prezidenta SR, môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
Voliči, ktorí sa nemôžu v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti a chcú voliť, môžu sa nahlásiť na obecný úrad o možnosť voľby do prenosnej volebnej schránky osobne alebo telefonicky na  číslo  telefónu - 5471 145  do  soboty 30.03.2019 do 17:00 h. Členovia volebnej okrskovej komisie týchto občanov navštívia v deň volieb po 18:00 h.

 


 

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, voľby prezidenta SR sa budú konať v sobotu 16. marca 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb prezidenta SR sa bude konať v sobotu 30. marca 2019.

Vyhlásenie volieb prezidenta SR

Informácie pre voliča o právach voliť a byť volený

 

E-mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: 
chrenovec@slovanet.sk  

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) a petičný výbor. Zoznam politických strán v NR SR: SMER - sociálna demokracia, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Slovenská národná strana, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko SME RODINA - Boris Kollár, MOST-HÍD, SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA (predtým #SIEŤ). 

Oznámenie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor na obecný úrad Chrenovec-Brusno v lehote do pondelka 11. 02. 2019. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v meste, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: chrenovec@slovanet.sk 

 

Vymenovanie zapisovateľky pre voľby prezidenta SR


 

Rok 2014

Rok 2009Úvodná stránka