Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Združenie obcí Handlovskej doliny

Ing. Tibor Čičmanec - štatutárny zástupca
Obecný úrad Chrenovec-Brusno
972 32 Chrenovec-Brusno
tel.: 00421/46/5471 147

 


 

    Združenie obcí Handlovskej doliny (ZOHD) tvoria obce Chrenovec-Brusno, Jalovec, Ráztočno, Lipník, Malá Čausa, Veľká Čausa a Handlová. Vzniklo dňa 19.02.2004. Na Krajskom úrade v Trenčíne je zaregistrované pod číslom A/2004/011893 zo dňa 01.04.2004. 
    Predmetom činnosti združenia je pomoc pri rozvoji regiónu Handlovskej doliny. Výkonnou a administratívnou zložkou ZOHD je Informačné centrum (IC). IC plní funkciu TIK-u. Kancelária bola v júni 2011 presťahovaná z Podnikateľského inkubátora v Handlovej do priestoru Domu kultúry v Handlovej.

    Riešené  územie  obcí  mikroregiónu  Handlovskej  doliny je v zmysle  zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. vymedzené hranicami katastrálnych území jednotlivých obcí mikroregiónu so zohľadnením záujmov a stykov s okolitými sídelnými útvarmi.
    Nachádza sa v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v Handlovskej doline. Hranica mikroregiónu prechádza hrebeňmi pohorí Žiar a Vtáčnik, územím rozhrania Prievidzskej a Handlovskej doliny, hranicou katastrálneho územia mesta Handlová. Nadmorská výška mikroregiónu sa pohybuje od 285 m n.m. - údolie rieky Handlovka, do 1136 m n.m. - najvyšší vrch Biely Kameň v pohorí Vtáčnik.
    Rozloha mikroregiónu je 120,58 km2. K 26.5.2001, keď sa v SR uskutočnilo posledné  sčítanie  obyvateľov,  domov  a  bytov,  v  ňom  žilo  22 600  obyvateľov, k 31.12.2003 tu žilo 22 455 obyvateľov. Priemerná hustota osídlenia je 186 obyvateľov na 1 km2.


 

Obce Handlovskej doliny


 
Handlová Mgr. Silvia Grúberová 00421/46/5192 511
Ráztočno Ivan Škrteľ 00421/46/5471 070
Jalovec Ing. Peter Kotian 00421/46/5471 949
Chrenovec-Brusno Ing. Tibor Čičmanec 00421/46/5471 145
Lipník Ing. Peter Mikuško  00421/46/5471 155
Veľká Čausa JUDr. Nikola Pekárová 00421/46/5471 139
Malá Čausa Jozef Krpelan 00421/46/5471 102

 


 

Súťaž o logo mikroregiónu Handlovskej doliny
- výsledky


 

    Rada pre rozvoj cestovného ruchu mikroregiónu Handlovskej doliny vyhlásila dňa 30.10.2006 celoslovenskú súťaž zameranú na tvorbu loga mikroregiónu Handlovskej doliny. Logo bude využívané pre potreby prezentácie mikroregiónu ako cieľového miesta cestovného ruchu, ale aj v širšom meradle pre zvýšenie jeho atraktivity pre potenciálnych investorov, podnikateľov apod. Logo by malo klásť dôraz na to, čo spája mikroregión, na jeho jedinečnosť, malo by vyjadrovať pozitívne smerovanie do budúcnosti.


    Vyhodnotenie súťaže prebiehalo v sobotu 16.12.2006 v Handlovej na podujatí Kapustnica pre všetkých. Za logo hlasovali obyvatelia mikroregiónu a členovia Rady pre rozvoj cestovného ruchu. Víťazným logom sa stal návrh Ing. Vladimíra Širáňa z Handlovej.

 


 


Úvodná stránka