Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Chrenovec-Brusno » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 25
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2-8/2019SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, BratislavaHromadná licenčná zmluva VP/19/08212/001Udelenie súhlasu (Autorský zákon) - Vatra zvrchovanosti0,00 €20.8.2019nestanovený
1-8/2019Prima banka Slovensko a.s, ŽilinaZmluva o grantovom účteZriadenie účtu 0,00 €13.8.2019nestanovený
4-7/2019COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, PrievidzaZmluva o reklamePoskytnutie tovaru na podujatie "Vatra zvrchovanosti"0,00 €12.7.2019nestanovený
3-7/2019APEX GAMING SK, s.r.o., HandlováZmluva o sponzorskom darePoskytnutie peňažného daru na akciu Vatra zvrchovanosti0,00 €12.7.2019nestanovený
2-7/2019Nadácia Porfix, Zemianske KostoľanyDarovacia zmluva číslo DV 17/2019Finančný príspevok na akciu Vatra zvrchovanosti a Beh zvrchovanosti0,00 €12.7.2019nestanovený
1-7/2019Mgr. Roman Kozák, ATASOF, Chrenovec-Brusno 311, 972 32 Chrenovec-BrusnoZmluva o technickej starostlivosti o IT infraštruktúru a správu webového sídlaPoskytovanie sevisných služieb súvisiacich s administráciou webového sídla, správa počítačov a siete, konzultačné služby, podpora elektronizácie samosprávy 150,00 € (jednotková)12.7.2019nestanovený
4-6/2019Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v BojniciachZmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2019Prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia ambulancie všeobecného lekára pre dospelých0,00 €29.6.2019nestanovený
3-6/2019ÚPSVaR, PrievidzaDohoda číslo 19/12/52A/87Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby0,00 €21.6.2019nestanovený
2-6/2019COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, PrievidzaDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluveÚprava predmetu zmluvy0,00 €14.6.2019nestanovený
1-6/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BratislavaZmluva č. 39949 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochranyZabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku3 000,00 €13.6.2019nestanovený
3-5/2019EUFC SK s.r.o., BratislavaZmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 011 2019Poradenské služby Analysis, Document, Project, Implementation pre projekt: Vodozádržné opatrenia v obci Chrenovec-Brusno0,00 €30.5.2019nestanovený
2-5/2019Vodales, s.r.o., ZvolenZmluva o dieloDodávka služieb pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Chrenovec-Brusno11 280,00 €25.5.2019nestanovený
1-5/2019New solutions s.r.o., ZohorMandátna zmluvaOdborná činnosť pri implementácii projektu financovanom z OP KŽP, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-334 800,00 €8.5.2019nestanovený
3-4/2019EPIC Partner a.s., KomárnoZmluva o dieloVyhotovenie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu, činnosť L5 600,00 €16.4.2019nestanovený
2-4/2019Peter Podolec a Gabriela Podolcová, Chrenovec-BrusnoKúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkuOdpredaj obecného pozemku, parc. č. 951/15, k.ú. Brusno 300,30 €13.4.2019nestanovený
Položky 1-15 z 25

Rok 2018

Zmluvy » subjekt: Obec Chrenovec-Brusno » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 51
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
7-12/2018HERBAE OK, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov 720,00 €1.1.2019nestanovený
6-12/2018Union poisťovňa, a.s., BratislavaDodatok č. 7 k Poistnej zmluve číslo: 11-4-10687Pripoistenie majetku40,12 €1.1.2019nestanovený
5-12/2018Union poisťovňa, a.s., BratislavaPoistná zmluva č. 11-921-72900716 - 5Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla21,00 €1.1.2019nestanovený
4-12/2018Union poisťovňa, a.s., BratislavaPoistná zmluva č. 11-921-72900716 - 4Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla36,00 €1.1.2019nestanovený
3-12/2018Union poisťovňa, a.s., BratislavaPoistná zmluva č. 11-921-72900716 - 3Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 137,00 €1.1.2019nestanovený
2-12/2018Prima banka Slovensko a.s, ŽilinaZmluva o bežnom účteZriadenie účtu 0,00 €21.12.2018nestanovený
1-12/2018UPSVaR, PrievidzaDohoda č. 18/12/052/97Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb 0,00 €20.12.2018nestanovený
6-11/2018 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, BratislavaHromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie0,00 €30.11.2018nestanovený
5-11/2018UPSVaR, PrievidzaDohoda č. 18/12/50J/32Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti0,00 €29.11.2018nestanovený
4-11/2018UPSVaR, PrievidzaDohoa č. 18/12/51A2/8Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní 0,00 €29.11.2018nestanovený
3-11/2018Mgr. Roman Kozák a Mgr. Júlia KozákováKúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkuOdpredaj obecného pozemku, parc.č. 59/1 290,00 €22.11.2018nestanovený
2-11/2018TextilEco a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstvaZmena odberateľa0,00 €22.11.2018nestanovený
1-11/2018ÚPSVaR, PrievidzaDohoda číslo 18/12/051/124Zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe0,00 €20.11.2018nestanovený
4-10/2018Ministerstvo vnútra SRZmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-255-083/2018Bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky0,00 €27.10.2018nestanovený
3-10/2018HERBAE OK, s.r.o.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov 720,00 €23.10.201831.12.2018
Položky 1-15 z 51

Rok 2017

Zmluvy » subjekt: Obec Chrenovec-Brusno » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 53
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
6-12/2017ŽIAR, Miestne kultúrne stredisko 367, 972 32 Chrenovec-BrusnoZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2017Prenájom kancelárskych priestorov 280,00 € (jednotková)19.12.2017nestanovený
5-12/2017SSE - Distribúcia a.s., ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaUzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena0,00 €31.12.2017nestanovený
4-12/2017Bc. Vladimír Krausko a manž. Mrg. Ivana KrauskováNájomná zmluvaPrenájom bytu 710/120,00 €30.12.201731.12.2018
3-12/2017ÚPSVaR, PrievidzaDohoda 17/12/054/177Zabezpečenie podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov0,00 €22.12.2017nestanovený
2-12/2017Union poisťovňa a.s.Dodatok č. 6 l Poistnej zmluve číslo: 11-4-10687Prepoistenie majetku a prepoistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb70,29 €19.12.2017nestanovený
1-12/2017Michal Valach a Mgr. Veronika ValachováZámenná zmluvaZámena nehnuteľností v k.ú. Chrenovec0,00 €19.12.2017nestanovený
5-11/2017UPSVaR, PrievidzaDohoda č. 17/12/010/20Aplikácia § 10 zák. č. 417/2013 Z. z.0,00 €30.11.2017nestanovený
4-11/2017UPSVaR, PrievidzaDohoda č. 17/12/012/25Zabezpečenie výkonu menších obecných služieb pre obec0,00 €10.11.2017nestanovený
3-11/2017MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 PieštanyZmluva o dodávke plynuDodávka plynu do odberných miesto podľa prílohy č. 10,018 €9.11.201731.12.2019
2-11/2017MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 PieštanyZmluva o dodávke elektrinyDodávke elektriny do odberných miest podľa prílohy č. 10,046 € (jednotková)9.11.201731.12.2018
1-11/2017Trenčiansky samosprávny kraj, TrenčínZmluva č. 2017/0490 o poskytnutí dotácieNákup krojov pre Folklórnu skupinu Hájiček 800,00 €4.11.2017nestanovený
6-10/2017UPSVaR, PrievidzaDohoda 17/12/52A/145zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby0,00 €28.10.2017nestanovený
5-10/2017Komunálna poisťovňa, a.s, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieÚrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie13,28 €28.10.2017nestanovený
4-10/2017SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, BratislavaHromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie0,00 €27.10.2017nestanovený
3-10/2017Marián ŠupaKúpna zmluvaDodávka strojov a zariadení podľa prílohy č. 1 334 711,80 €13.10.2017nestanovený
Položky 1-15 z 53

ROK 2016

Zmluvy » subjekt: Obec Chrenovec-Brusno » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 78
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1-1/2017Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/19 Poskytnutie nenávratného finančného prostriedku 365 284,99 €5.1.2017nestanovený
3-12/2016MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 PieštanyDodatok č. 1 k Prílohe č. 1 Zmluvy o dodávke elektrinyŠpecifikácia odberných miest0,00 €30.12.2016nestanovený
2-12/2016G. Budovičová, H. Koberlingová, M. Banhidyová, J. Dobrotka, O. Ščepánová, Mgr. Ľ. Danielová, J. KrškoKúpna zmluvaKúpa nehnuteľností vedených na LV č. 367, k.ú. Chrenovec55 000,00 €17.12.2016nestanovený
1-12/2016MAGNA ENERGIA a.s., 921 01 PieštanyZmluva o dodávke elektrinyDodávka elektriny do odberných miest podľa prílohy č.10,038 € (jednotková)8.12.201631.12.2017
5-11/2016UPSVaR, PrievidzaDohoda č. 16/12/012/20úprava práv a povinností účastníkov pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb0,00 €29.11.201631.12.2017
4-11/2016UPSVaR, PrievidzaDohoda č. 16/12/010/24Aplikácia § 10 zák. č. 417/2013 Z. z.0,00 €29.11.2016nestanovený
3-11/2016Prima banka Slovensko, a.s., ŽilinaZmluva o grantovom účteZriadenie účtu0,00 €29.11.2016nestanovený
2-11/2016Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská BystricaZmluva o dodávke vody z verejného vodovoduDodávka vody verejným vodovodom0,00 €12.11.2016nestanovený
1-11/2016FORBART s.r.o., Veľká ČausaZmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácii 2016/2017Zimná údržba0,00 €3.11.201615.3.2017
5-10/2016Združenie miest a obcí hornej Nitry, PrievidzaZmluva o spolupráci Spolupráca pri napĺňaní web stránky ZMO HN 120,00 €28.10.2016nestanovený
4-10/2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOMZmena bodov v článku 3,4 a článok 5 článok 9 1,00 € (jednotková)28.10.2016nestanovený
3-10/2016COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku 1.437, 971 68 PrievidzaKúpna zmluvaKúpa nehnuteľnosti predajne Coop Jednota 27033 000,00 €27.10.2016nestanovený
2-10/2016Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-636Doplnenie zmluvných bodov:čl 1 od. 1, čl. 1 od. 2, čl. 1 od. 4, čl. 2 od. 1, čl. 6 od. 4,čl. 6 od. 70,00 €18.10.2016nestanovený
1-10/2016RE/MAX Techreality - Techreality:SK s.r.o., ul. Gustáva Švéniho č. 3F, 97101 PrievidzaDohoda o zložení blokovacieho depozituÚprava vzájomných práv do doby uzavretia Kúpnej zmluvy2 000,00 €6.10.2016nestanovený
20-9/2016Jozef Balázs-YORAS, Nová 20/12, 972 17 KaniankaZmluva o poskytovaní technickej služby Montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov4 990,00 €1.10.201630.9.2018
Položky 1-15 z 78

Rok 2015

Zmluvy » subjekt: Obec Chrenovec-Brusno » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 91
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
9-12/2015PARTE s.r.o., PrievidzaDodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2015Úprava bodu 2.2, 4.1, 4.2 835,77 €1.1.2016nestanovený
8-12/2015Michaela ČernákováDodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2011Úprava bodu 2.2, 4.1, 4.2 392,37 €1.1.2016nestanovený
7-12/2015Prima banka Slovensko, a.s., ŽilinaZmluva o bežnom účteZmluva o zriadení bežného účtu0,00 €30.12.2015nestanovený
6-12/2015UPSVaR, PrievidzaDohoda č.99/§52a/2015vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a podmienkach príspevku0,00 €22.12.201530.6.2016
5-12/2015UPSVaR, PrievidzaDohoda č. 15/12/012/42Práva a povinnosti účastníkov - aktivačný príspevok0,00 €21.12.2015nestanovený
4-12/2015Union poisťovňa, a.s., BratislavaDodatok č. 4 k poistnej zmluve číslo: 11-4-10687Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb 341,00 €29.12.2015nestanovený
3-12/2015DEUSZmluva o pripojení k informačnému systému DCOMPripojenie k IS DCOM0,00 €18.12.2015nestanovený
2-12/2015UPSVaR, PrievidzaDohoda č. 15/12/010/33Aplikácia $10 zákona č. 417/2013 Z.z. 0,00 €14.12.201531.12.2016
1-12/2015MAGNA ENERGIA a.s.Kúpna zmluva č. Z201540115_ZDodávka zemného plynu 14 701,08 €1.1.201631.12.2017
2-11/2015Roman Rybanský - ROMAKOZmluva o dielo Dodávka a montáž plastových okien5 994,00 €1.12.201525.1.2016
1-11/2015HERBAE s.r.o., HandlováZmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2015Prenájom nebytových priestorov 720,00 €6.11.2015nestanovený
25-10/2015UPSVaR, PrievidzaDohoda č.15/12/054/55 Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta0,00 €1.11.2015nestanovený
24-10/2015UPSVaR, PrievidzaDohoda č.85/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnostiÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie dobrovoľníckej služby0,00 €1.11.201530.4.2016
23-10/2015FORBART s.r.o., Veľká ČausaZmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií 2015/2016vykonanie údržby miestnych komunikácií v obci Chrenovec-Brusno0,00 €1.12.201515.3.2016
22-10/2015KOMA SLOVAKIA s.r.o., NitraZmluva o dielo č. Z201527842_ZFutbalové šatne - kontajnerové80 880,00 €13.10.201529.2.2016
Položky 1-15 z 91


Úvodná stránka